Η επιθυμία μου να ενισχύσω την κοινωνική, πολιτιστική και ναυτική κληρονομιά της ιδιαίτερης πατρίδας μου και παράλληλα να προσφέρω την υποστήριξή μου στους νέους αλλά και σε πάσχοντες συνανθρώπους μας, με ώθησαν στην απόφαση της δημιουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος "ΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ" προκειμένου να εξυπηρετήσω συστηματικά και αποτελεσματικά, με τις δυνάμεις που διαθέτω.

Η πρόθεσή μου είναι να ενισχύω, στα πλαίσια των οικονομικών μου δυνατοτήτων, την περιουσία του Ιδρύματος, ώστε αυτό να καθίσταται συνεχώς ικανότερο για την υλοποίηση των στόχων του και γενικότερα αποτελεσματικότερο στην κάλυψη αναγκών της Κοινωνίας μας και την πραγματοποίηση έργου στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Eίμαι βέβαιος ότι το Κοινωφελές Ιδρυμα "ΝΙΚΟΛΑΣ Δ. ΠΑΤΕΡΑΣ" θα καταγράψει σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς που εντάσσονται στους σκοπούς του επ' ωφελεία των νέων, των ναυτικών, των πασχόντων συνανθρώπων μας και γενικότερα της πατρίδας μας, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία και τη συμβολή ατόμων και φορέων που τους διακρίνει η ευαισθησία και η αλληλεγγύη.
Νικόλας Διαμαντή Πατέρας
designed & hosted by WestPole